Χοροί & Όργανα

Τίκ

Είναι κυκλικός , μεικτός χορός, η ονομασία του οποίου σημαίνει  ολόθρα (τίκια), υπονοώντας τη στάση που παίρνουν οι χορευτές στη διάρκεια…

Πυρρίχιος ή Σέρρα

Ο κατεξοχήν πολεμικός χορός των Ποντίων. Έχει ομαδικό χαρακτήρα και χορεύεται από άνδρες. Χορεύονταν στην αρχαιότητα στα Μεγάλα Παναθήναια κάθε…

Τίκ Τρομαχτόν

Ο χορός αυτός έχει ίσως το γνησιότερο ποντιακό χαρακτήρα από όλους τους χορούς που χορεύονταν στη γενικότερη περιοχή του Πόντου.…

This website uses cookies.