Ιστορικό

Ιστορικές Διαδρομές

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ Η πτώση της Πόλης έφερε σε βάθος χρόνου όλα τα δεινά στον Ελληνισμό και ποντιακό ελληνισμό της…

This website uses cookies.